LIÊN HỆ

  • Số 5 Quán Nam,Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, VN
  • (+84) 0225.518.111
  • haiphonggreenhotel@gmail.coml